Υπηρεσίες

Το ασφαλιστικό γραφείο Μαρκόπουλος Αναστάσιος στην Πάτρα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στις πιο συμφέρουσες τιμές. Συμβουλευθείτε μας και επιλέξτε το πρόγραμμα που καλύπτει απόλυτα τις δικές σας εξατομικευμένες ανάγκες τόσο για γενικές ασφάλειες όσο και για ασφάλειες ζωής και υγείας.

Έχουμε την 25ετή εμπειρία και τις γνώσεις για να δώσουμε την λύση σε κάθε μορφής ασφαλιστικό θέμα ή πρόβλημα σας απασχολεί.
Γενικές Ασφάλειες
• Ασφάλιση αυτοκινήτων - φορτηγών
μηχανημάτων - δίκυκλων - σκαφών
• Ασφάλιση κατοικίας • Ασφάλιση επιχειρήσεων
• Ασφάλιση κάθε μορφής περιουσίας
• Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης
• Νομική προστασία • Οδική βοήθεια
• Φροντίδα ατυχήματος • Ασφάλιση μεταφορών
• Ασφαλίσεις ιδιωτικών και δημοσίων έργων.
Ασφάλειες Ζωής
• Ασφάλεια Ζωής για θάνατο και μόνιμη ολική
  ή μερική ανικανότητα,
• Ασφαλιστικά προγράμματα υγείας,
• Συνταξιοδοτικά προγράμματα,
• Αποταμιευτικά προγράμματα,
• Ασφαλίσεις προσωπικών ατυχημάτων,
• Ομαδικές ασφαλίσεις,
• Ταξιδιωτικές ασφαλίσεις.

Ασφαλιστικό Γραφείο
''Μαρκόπουλος Αναστάσιος''

Ασφάλειες Ζωής - Υγείας
Προσωπικών Ατυχημάτων
Αυτοκινήτων - Κατοικίων
Επιχειρήσεων Αστικής Ευθύνης
Νομικής Προστασίας
Οδικής Βοήθειας - Μεταφορών

Ασφαλιστικό Γραφείο
''Μαρκόπουλος Αναστάσιος''
Ασφάλειες Αυτοκινήτων
Κατοικίων - Επιχειρήσεων
Αστικής Ευθύνης
Νομικής Προστασίας - Οδικής Βοήθειας
Φροντίδας Ατυχήματος - Μεταφορών
Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων
Ασφαλιστικό Γραφείο
''Μαρκόπουλος Αναστάσιος''
Ασφάλειες Ζωής - Υγείας
Προσωπικών Ατυχημάτων
Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
Αποταμιευτικά Προγράμματα
Ομαδικές Ασφαλίσεις
​Ταξιδιωτικές Ασφαλίσεις