Ασφάλειες ζωής - υγείας

Στο ασφαλιστικό γραφείο Μαρκόπουλος Αναστάσιος στην Πάτρα θεωρούμε ότι καθένας από τους πελάτες μας είναι ξεχωριστός. Έτσι φροντίζουμε όχι μόνο να εξασφαλίσουμε ένα οικονομικό συμβόλαιο αλλά να το προσαρμόσουμε στις δικές ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις.

Ιδιαίτερα όσον αφορά τις ασφάλειες ζωής και υγείας λαμβάνουμε υπόψη τον τρόπο ζωής, τις προσωπικές σας ανάγκες ανάλογα με την ηλικία, το οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον καθώς και κάθε πιθανή ιδιαιτερότητα στον τομέα της υγείας.

Με βάση τα παραπάνω επιλέγουμε την ασφάλεια εκείνη που ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.